Landskapsklubben för Honda Pan European ägare


HUVUDME

2019 fyller vi 12 år

NY

Om oss Fotoalbum
Kontakter Vem kan bli medlem

2019
Års körningar

Vill du testköra med oss?
Årets försäsongsträff 31 mars på Ekerödsrasten kl. 13.00
 
MC-fik (visas i eget fönster hämtas från annan domän)

 

 

© ALLT som är utlagt på sidorna är belagt med upphovsrätt/copyright och får  därmed inte användas utan Skånepannans eller upphovsrättinnehavarens medgivande. Varken för kommersiell eller ideell användning.  I regel är vi mycket tillmötesgående, men vi vill bli tillfrågade så vårt material användes på ett sätt som vi kan acceptera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resterande av årets söndagskörningar

 

2019-års
Sista - Söndagen - Körningar

 

Tillbaka till startsidan

 

Detta är ett förslag till datum för körningar – dock inte spikade

Alla träffar är alltid förlagda till sista söndagen i månaden, med start 11.00

Karta

Tid 11.00

Körledare

Träffplats

Noteringar

31 Mars
OBS! 13.00

Bo Rosengren

Ekerödsrasten
strax norr om
Hörby på E 22

Försäsongsträff

 

28 April

 

 

 

 

30 Maj

 

 

 

 

30 Juni

 

 

 

 

28 Juli

 

 

 

 

25 Augusti

 

 

 

 

29 September

 

 

 

 

27 Oktober

 

 

 

Tillbaka till startsidan

 

  

Känner du för att ta någon av dessa "tårtbitar" som skulle passa dig som körledare. Meddela då detta redan nu, så vi kan boka in turen. Du bestämmer själv vilken månad, och själv vilken tårtbit så länge den inte är upptagen.
Naturligtvis är "tårbitarna" inte slaviska, utan det är ok att komma in på en annan.