Landskapsklubben för Honda Pan European ägare


 

27/9-2015 BLEKINGE

Tillbaka till menyn Fotoalbum för att välja år och månad

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Foto: Fred Lundberg

 

Tillbaka till menyn Fotoalbum för att välja år och månad

 

© ALLT som är utlagt på sidorna är belagt med upphovsrätt/copyright och får  därmed inte användas utan Skånepannans eller upphovsrättinnehavarens medgivande. Varken för kommersiell eller ideell användning.  I regel är vi mycket tillmötesgående, men vi vill bli tillfrågade så vårt material användes på ett sätt som vi kan acceptera. Överträdelser debiteras omgående enligt svensk lagstiftning och enligt Bildleverantörernas förbunds prislista, och med strafftillägg, som f. n. är 10% av prisbasbeloppet (4.440 kr) + debitering för bilden, exkl. moms. Priset debiteras för varje enskild bild. Bilder vi får från externa källor ansvarar själva för att de har rätten att publicera bilderna vi får oss tillsända.