Landskapsklubben för Honda Pan European ägare


 

Körningar 2021

Tillbaka till menyn Fotoalbum för att välja år och månad

Tillbaka till startsidan

 

   
   28 mars Försäsongsträff Försäsongsträffen inställd pga. av Coronaspöket
   
   
   25 april Ekerödsrasten
   
   
   
   
30 maj  
   
   
   
   
27 juni  
   
   
   
   
25 juli  
   
   
   
29 aug.  
   
   
   
26 sept.  
   
   
   
31 okt.  
   
   
   
28 nov.  
   
   

 

  

 

 

 


 

 

 

 

Tillbaka till menyn Fotoalbum för att välja år och månad

Tillbaka till startsidan

 

 

 

© ALLT som är utlagt på sidorna är belagt med upphovsrätt/copyright och får  därmed inte användas utan Skånepannans eller upphovsrättinnehavarens medgivande. Varken för kommersiell eller ideell användning.  I regel är vi mycket tillmötesgående, men vi vill bli tillfrågade så vårt material användes på ett sätt som vi kan acceptera. Överträdelser debiteras omgående enligt svensk lagstiftning och enligt Bildleverantörernas förbunds prislista, och med strafftillägg, som f. n. är 10% av prisbasbeloppet (4.440 kr) + debitering för bilden, exkl. moms. Priset debiteras för varje enskild bild. Bilder vi får från externa källor ansvarar själva för att de har rätten att publicera bilderna vi får oss tillsända.