Landskapsklubben för Honda Pan European ägare


 

Årets körningar 2020

Tillbaka till startsidan

 

Alla träffar är alltid förlagda till sista söndagen i månaden,.
Alltid med start 11.00 och slut omkring 16.00 snåret.
Från och med 2020 har vi en reservsöndag om ordinarie tur blir inställd
pga. av regn, storm, översvämning eller liknande.
(2019 hade vi otur med vädret på ungefär hälften av söndagarna därav är en reservdag bra)

Karta

Tid 11.00

Körledare

Träffplats 11.00

Noteringar

INSTÄLLT

INSTÄLLT

INSTÄLLT

Försäsongsträff
och körning.
Se 26 april.

 

 
26 april

Fred L

Ekerödsrasten
vid E22 strax norr
om Hörby.
11.00.

Turen gick mot Skåne SO och Simrishamn Österlen.

Bilder från turen      

 

 
31 maj

Körledare utses
på plats.

Hardys i Höör.
Cirkulationsplatsen
väg 13 - 23
11.00.

Pga. av rådande omständigheter är detta också en öppen tur där vi bestämmer på plats vilken runda vi skall köra.

Bilder från turen        
 
28 juni

Körledare utses
på plats.

Circle K, Lund.
Före detta Stat Oil macken vid Lunds södra infart.
(Malmövägen 91)

Pga. av rådande omständigheter är detta också en öppen tur där vi bestämmer på plats vilken runda vi skall köra.

Bilder från turen        
 
26 juli

Körledare utses
på plats.

Trafikplats vä. Strax intill trafikplasten på den västra sidan finns en pendlarparkering och rastplats.

Pga. av rådande omständigheter är detta också en öppen tur där vi bestämmer på plats vilken runda vi skall köra.
Bilder från turen        
 
30 aug.

Göran Svensson

McDonald´s Häsleholm/Stoby.

Trafikplatsen där väg 119 och 21 korsar varandra.

P. g. a. rådande om-ständigheter i sam-hället vet vi ännu inte om vi väljer ut ett matställe eller om vi tar med egen fika. Detta meddelas ett par dagar innan, när vi påminner om turen.
Bilder från turen        
 
27 sept.

Bo Jeppsson

Forsmölla rastplats

Nära cirkulationsplatsen väg 21 och 13
se karta

För oss som kommer söder ifrån.
De som vill stannar till vid Hardys i Höör 10.00 så kör vi de sista 39 km tillsam-mans till startplatsen, som  tar ca. 40 min.

P. g. a. rådande om-ständigheter i sam-hället  så kör vi vidare på att de som vill tar med egen mat gör det och de som vill köpa på plats gör det.
Bilder från turen        
 
25 okt.

Körledare utses
på plats.

Hardys i Höör.
Cirkulationsplatsen
väg 13 - 23
11.00.
Vi hoppas att vintern inte börjat göra sitt intåg.

P. g. a. rådande om-ständigheter i sam-hället  så kör vi vidare på att de som vill tar med egen mat gör det och de som vill köpa på plats gör det.

Reservsöndag 1 nov.      
 
29 nov.     Sent på året men man vet aldrig hur vädret är
Reservsöndag 6 dec.      

 

 

         
Känner du för att ta någon av dessa "tårtbitar" som skulle passa dig som körledare. Meddela då detta redan nu, så vi kan boka in turen. Du bestämmer själv vilken månad, och själv vilken tårtbit så länge den inte är upptagen.
Naturligtvis är "tårtbitarna" inte slaviska, utan det är ok att komma in på en annan.

Tillbaka till startsidan

© ALLT som är utlagt på sidorna är belagt med upphovsrätt/copyright och får  därmed inte användas utan Skånepannans eller upphovsrättinnehavarens medgivande. Varken för kommersiell eller ideell användning.  I regel är vi mycket tillmötesgående, men vi vill bli tillfrågade så vårt material användes på ett sätt som vi kan acceptera. Överträdelser debiteras omgående enligt svensk lagstiftning och enligt Bildleverantörernas förbunds prislista, och med strafftillägg, som f. n. är 10% av prisbasbeloppet (4.440 kr) + debitering för bilden, exkl. moms. Priset debiteras för varje enskild bild. Bilder vi får från externa källor ansvarar själva för att de har rätten att publicera bilderna vi får oss tillsända.