Landskapsklubben för Honda Pan European ägare


 

SKÅNEPANNAN GRUNDADES

 

Hos Lotta på åsen, Skånepannans första möte

 

Hos Lotta på åsen var det absolut första inledningsmötet när Skånepannan grundades 2008.

 

Det blev många pannor och ännu fler deltagare. Att en lokal Pannaklubb var efterlängtad var helt klart.
Även att det geografiska måttet Skåne var ett perfekt val.

 

Deltagarna intar sina plaster.

 
 

Bordet är dukat och diskussionerna är i full gång.

 

Ett lyckat möte och Skånepannan var officiellt bildad.

 

De sista deltagarna på väg att köra hem.

 

 

© ALLT som är utlagt på sidorna är belagt med upphovsrätt/copyright och får  därmed inte användas utan Skånepannans eller upphovsrättinnehavarens medgivande. Varken för kommersiell eller ideell användning.  I regel är vi mycket tillmötesgående, men vi vill bli tillfrågade så vårt material användes på ett sätt som vi kan acceptera. Överträdelser debiteras omgående enligt svensk lagstiftning och enligt Bildleverantörernas förbunds prislista, och med strafftillägg, som f. n. är 10% av prisbasbeloppet (4.440 kr) + debitering för bilden, exkl. moms. Priset debiteras för varje enskild bild. Bilder vi får från externa källor ansvarar själva för att de har rätten att publicera bilderna vi får oss tillsända.