MITT-TUREN 130929
 
Per och Elsa hade som vanligt lagt en fin tur med utgångspunkt Eslöv. Stor uppslutning blev
det i det fina vädret. Detta var årets sista ordinarie tur, som slutade så passande på "Bialitt".
 
 
Rättning i ledet En vildkatt bland hermelinerna
   
GPS-studie 1 GPS-studie 2
   
GPS-studie 3 MC-röra
   
Många blev det...... Per fick extra mycket....
   
Nu drar han en vals igen..... Hit - men inte längre....
   
Fantastiskt murverk I väntan på fikat
   
Känd syn.... Tillhör inte gänget
   
Turbeskrivning

 

© ALLT som är utlagt på sidorna är belagt med upphovsrätt/copyright och får  därmed inte användas utan Skånepannans eller upphovsrättinnehavarens medgivande. Varken för kommersiell eller ideell användning.  I regel är vi mycket tillmötesgående, men vi vill bli tillfrågade så vårt material användes på ett sätt som vi kan acceptera. Överträdelser debiteras omgående enligt svensk lagstiftning och enligt Bildleverantörernas förbunds prislista, och med strafftillägg, som f. n. är 10% av prisbasbeloppet (4.440 kr) + debitering för bilden, exkl. moms. Priset debiteras för varje enskild bild. Bilder vi får från externa källor ansvarar själva för att de har rätten att publicera bilderna vi får oss tillsända.