SYDOST-TUREN 080928

 

Samling i Veberöd Mycket att prata om
   
En var för stor Framme i Kåseberga
   
Snygg parkering Matkö
   
Äntligen mat Skall vi sätta oss däruppe ?
   
Jo det blev så Perfekt matplats, eller.......
   
Det här duger också Här blåser det i alla fall inte
   
Snart tid att åka... måste kolla en sak..... Parkering vid Glimmingehus
   
Huset Fotvandring
   
Även kajorna trivdes här En dålig historia, kanske......
   
Rätt man på rätt plats......... Kaffe på Glimmingehus
   
Kakan var lite torr..... Åter i Veberöd. Lite svinn på vägen hem.....
   
Där kom visst en till...... Reseledare och köman
   
Turbeskrivning

 

© ALLT som är utlagt på sidorna är belagt med upphovsrätt/copyright och får  därmed inte användas utan Skånepannans eller upphovsrättinnehavarens medgivande. Varken för kommersiell eller ideell användning.  I regel är vi mycket tillmötesgående, men vi vill bli tillfrågade så vårt material användes på ett sätt som vi kan acceptera. Överträdelser debiteras omgående enligt svensk lagstiftning och enligt Bildleverantörernas förbunds prislista, och med strafftillägg, som f. n. är 10% av prisbasbeloppet (4.440 kr) + debitering för bilden, exkl. moms. Priset debiteras för varje enskild bild. Bilder vi får från externa källor ansvarar själva för att de har rätten att publicera bilderna vi får oss tillsända.