SYDVÄSTTUREN 2008-06-29

 

Turens reseledare Rosemarie & Pär Samling kring fikaborden Skönt med skugga.....
     
Mer kaffe ? Vildsvinet var så här stort.... Häftig maskin som står där...
     
Det blev en bra bild eller..... Var är kartan... Skugga med komplikationer..
     
Glömde solglasögonen.... Fikan redan slut..... Nöjd.....
     
     

12 maskiner & 20 personer kom till premiärturen, här utanför Flygrakans cafe

     
  Turbeskrivning  
     

 

© ALLT som är utlagt på sidorna är belagt med upphovsrätt/copyright och får  därmed inte användas utan Skånepannans eller upphovsrättinnehavarens medgivande. Varken för kommersiell eller ideell användning.  I regel är vi mycket tillmötesgående, men vi vill bli tillfrågade så vårt material användes på ett sätt som vi kan acceptera. Överträdelser debiteras omgående enligt svensk lagstiftning och enligt Bildleverantörernas förbunds prislista, och med strafftillägg, som f. n. är 10% av prisbasbeloppet (4.440 kr) + debitering för bilden, exkl. moms. Priset debiteras för varje enskild bild. Bilder vi får från externa källor ansvarar själva för att de har rätten att publicera bilderna vi får oss tillsända.