VÅRTRÄFFEN 130324

 

Vårträffen i Hörby samlade 25 glada medlemmar som bjöds på god middag
i glada vänners lag och efteråt bestämdes årets körningar, som blev som följer.

28 april: Öppningsturen, ?, träffpunkt Skäralids parkering
26 maj : Nordvästuren, Bosse
30 juni : Gränsturen NV, Nils
28 juli  : Sydvästturen, Sven
25 aug : Nordostturen, Göran
29 sept: Mittenturen, Per
27 okt  : Avslutningsturen, ?, träffpunkt "Sjöborakan"
Glöm inte att kolla under "Nästa körning" inför varje tur

Ja, så är vi igång igen, även om ingen kom till mötet på motorcykel. Anledningen var kanske att vintern i år håller ett lite väl hårt grepp om oss, men så lär det ju bli en kanonsommar i stället. När vi träffas så här så känns ändå våren inombords trots allt.
Fred höll i styret som sig bör och hade fixat till en liten tävling till kaffet, med prisutdelning där tre vinnare visade sig extra figurkunniga. Pris för flest åkta turer, delades ut i form av pokaler av det anständigare slaget. Vinnarna blev Bosse, Göran och Fred. Här nedanför följer ett kollage med bilder som alla säkert känner igen personerna på
.

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
  Platsar inte i gänget!

Vinnarpokalen.

 

© ALLT som är utlagt på sidorna är belagt med upphovsrätt/copyright och får  därmed inte användas utan Skånepannans eller upphovsrättinnehavarens medgivande. Varken för kommersiell eller ideell användning.  I regel är vi mycket tillmötesgående, men vi vill bli tillfrågade så vårt material användes på ett sätt som vi kan acceptera. Överträdelser debiteras omgående enligt svensk lagstiftning och enligt Bildleverantörernas förbunds prislista, och med strafftillägg, som f. n. är 10% av prisbasbeloppet (4.440 kr) + debitering för bilden, exkl. moms. Priset debiteras för varje enskild bild. Bilder vi får från externa källor ansvarar själva för att de har rätten att publicera bilderna vi får oss tillsända.